דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מנהל/ת יחידה התפתחותית 30/11/2022 17/12/2022
מתאם מחשוב ומפעיל ציוד אור קולי 30/11/2022 20/12/2022
קב"ס - קצין ביקור סדיר 28/11/2022 15/12/2022

עבור לארכיון דרושים