בואו לחגוג את פסח בירכא - פסטיבל "מולתק'א אלעק'דאת"