נפתחו הכבישים אלמדאורה ובכביש עוקף קריית הספורט


עדכון תושבים#

נפתחו הכבישים אלמדאורה ובכביש עוקף קריית הספורט לרווחתכם ובטיחותכם, לצד השלמת חידוש סימון כבישים ותעבורה, כפועל יוצא מהכנת תוכנית אב לתעבורה שהוכנה בתחילת השנה. אנו דוחפים בכל הכוח ובעבודה מואצת טיפול בתשתיות תעבורה וכבישים ביישוב, כחלק מיישום חזון המועצה אותו מוביל והיב חביש ראש המועצה ומנכ"ל המועצה אנואר סלאמה. יישר כוח לכל העוסקים במלאכה.