בהתאם לחוק חופש המידע (1998) רשאי כל אזרח או תושב ישראלי לקבל כל מידע המצוי ברשות ציבורית (כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב). זכותו של הפונה בבקשה לקבל את המידע במסגרת חוק חופש המידע, והוא אינו חייב לציין את הטעם לבקשתו.

מועצה מקומית ירכא מיישמת את החוק לא רק כלשונו, על פרטיו ודקדוקיו, אלא גם על פי רוחו, ועל כן הטיפול בפניות למועצת ירכא  נובע בראש ובראשונה מהגישה לפיה פתיחות ושקיפות הן חובת הרשות כלפי האזרח.

 

הממונה על חוק חופש המידע

עו"ד עטאללה דוקאן

טלפון: 04-9568117

מייל: [email protected]

אופן הגשת הבקשה לקבל מידע

יש להגיש את הבקשה באמצעות טופס בקשה לקבלת מידע, למלאו להעבירו באמצעות פרטי הקשר הרשומים מעלה.

 

תשלום אגרות

על-פי תקנות חופש המידע (אגרות), הטיפול בבקשה לקבלת מידע כרוך בתשלום אגרת בקשה. ניתן לצרף המחאה במעמד הגשת/שליחת הבקשה לקבלת מידע או לשלם את האגרה במחלקת הגבייה של המועצהלצרף קבלה.
לידיעתך, בקשה לקבלת מידע אישי, עיון בתקנות מנהליות של הרשות, בנוסף לקבלת פרסומים וחוברות אודות העירייה פטור מתשלום אגרות.

 

שלבי הטיפול

על-פי הוראות החוק, העירייה תודיע לפונה על החלטתנו לא יאוחר מ-30 יום מקבלת הבקשה, ואם תחויב בתשלום אגרה - לא יאוחר מ-30 יום מתשלום אגרת הבקשה.

במקרים מסוימים כאשר הבקשה מורכבת, ויש צורך בהתערבות גורמים נוספים, העירייה רשאית להאריך את מתן המענה בתקופה נוספת של עד 60 ימים נוספים.

אם הוחלט להאריך את התקופה, תשלח לפונה הודעה בכתב, המנמקת את הצורך בהארכה.

למידע נוסף, באפשרותך לבקר באתר של משרד המשפטים נפתח בחלון חדש.

האתר הרשמי של היחידה הממשלתית לחופש המידע ע"י בחירת שם היישוב ומילוי טופס הבקשה : foi.gov.il