שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
מכרזים שונים כח אדם 18/10/2020

עבור לארכיון המכרזים