שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
מבקר פנים וומנהל כ"א כח אדם 07/02/2021
מכרזים שונים כח אדם 18/10/2020

עבור לארכיון המכרזים