הסמכת מחלץ קל לכיתות י בבית ספר אחווה ותיכון עתיד ירכא.

הסמכת מחלץ קל לכיתות י בבית ספר תיכון אחווה ותיכון עתיד ירכא.


הסמכת מחלץ קל לכיתות י בבית ספר תיכון אחווה ותיכון עתיד ירכא.
ההסמכה בוצעה על ידי חברת ערן מגן.
השתתפות התלמידים והמורים הייתה מצויינת.
יום מוצלח שהמחיש כמה חשוב להערך לחירום.
עובדים בשגרה מוכנים בחירום