קול קורא למיזמים בתחום STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) ומיומנויות המאה ה-21


./uploads/n/1631011682.5618.docx

תמונה stem קול קורא