משרד החינוך החליט להקים חמישה עשר בתי ספר יסודיים חדשניים בכל המדינה והישוב ירכא נבחר כאחד הישובים.

05/06/2018 00:37:28

משרד החינוך החליט להקים חמישה עשר בתי ספר יסודיים חדשניים בכל המדינה והישוב ירכא נבחר כאחד הישובים.
הוקמה ועדה מקצועית מורכבת ממנהלי בתי ספר ואנשי אקדמיה לליווי התהליך.
בית הספר יבנה בשכונה המזרחית כביש תפן בנוסף לבית הספר התיכון שאושר לפני חודש שיבנה בשכונת (المدوره).
مسيرة الاعمار مستمره