להלן רשימת הזוכים הסופית במגרשים כפי שפורסמה ע"י רשות מקרקעי ישראל כולל גם אלה שלא עלו בהגרלה (לא זכו).

05/06/2018 00:03:12

להלן רשימת הזוכים הסופית במגרשים כפי שפורסמה ע"י רשות מקרקעי ישראל כולל גם אלה שלא עלו בהגרלה (לא זכו).