הודעה לציבור - חיבור בתים לחשמל שכונת אלמדורה

08/07/2020 07:36:33

הודעה לציבור 
תושבי שכונת אלמדורה  ( المدورة)
גוש 
18896
18898
18929
18930
18922
18933
חיבור הבתים לחשמל שכונת אלמדורה 
אנו פונים לכל תושבי שכונת אלמדורה אשר לא מחוברים לחשמל 
 
יש לפנות למועצה מקומית  או לגב' וועד אבו חמדה 
להירשם לחיבור החשמל 
נא להצטייד :
1.תעודת זהות 
2.גוש וחלקה 
3.גודל חיבור המבוקש 
4.תוכנית חלקה (מפה מצבית )
5.תוכניות הבינוי
לבירורים נוספים והעברת המסמכים 
054-7340545
Moran.radwa@gmail.com