תמונת מצב רשותית מועצה מקומית ירכא אגף ביטחון

22/03/2020 11:25:56

להורדת קובץ PDF

תמונת מצב רשותית
מועצה מקומית ירכא
אגף ביטחון

 
ראש הועדה הממונה נכנס לבידוד החל , 16.03.2020
בלילה ועד יום ראשון ) 29.03.2020 ( כולל.
הוא ממשיך לעבוד באמצעים טכנולוגיים , תוך הכוונה
מרחוק, מחליף אותו חבר המועצה עידו מירז,יו''ר ועדת
מל''ח.
לפי הנחיית הועדה הממונה מתבצעת הערכת מצב יומית
ומפורסמות הנחיות באתר הרשות ובפייסבוק העירוני עד
השעה 12:00 .
נתונים כלליים
אוכלוסייה: כ- 17,000 תושבים.
הרכב האוכלוסייה: חילונים ודתיים ,לבנונים.
מדד סוציו אקונומי: 2.6
מספר מבודדים: 30
אחוז מבודדים : 0.176%
מספר חולים: 0
מספר מאושפזים: 0
מסגרות עירוניות – תמונת מצב
32 גנים, מתוכם 3 גני חנ"מ – כולם סגורים!
5 בתי ספר יסודיים, 5 – כולם סגורים!
2 מסגרות חינוך על יסודיות – כולן סגורות!
מסגרות רווחה: קשישים, ילדים – כולן סגורות!
מרכז יום סיעודי טיפולי )מש"ה( - סגור,
מסגרות תנועות הנוער – כולן סגורות!
מסגרות תרבות ופנאי – כולן סגורות!
כל רשתות השיווק פועלות רגיל ואף מתגברות שעות, יש מלאים מספיקים ואין צורך להסתער!
מרכז מזון onlineonline
מרכזי סיטונאות .
תחנות דלק.
הסופרים מקימים עמדות חיטוי
בנקים
כלל הבנקים מקבלים קהל בהתאם למגבלות שנקבעו ולכן יש להימנע מהגעה מיותרת לסניפים ולנסות לבצע
כמה שיותר פעולות באופן מקוון או טלפוני.
נערכים לצמצום כ"א.
מוסדות ציבור ושירות שאינם באחריות העירייה
קופות חולים
כלל הקופות פועלות אך אנשים עם תסמיני קורונה מתבקשים לא להגיע
למרפאות ולחייג למד"א בחיוג 101 .
בתי אבות
איסור על יותר ממבקר אחד. בוצעה בדיקה פרטנית מול 3 בתי האבות בעיר.
דואר ישראל
סניפי הדואר עובדים במתכונת רגילה. יש להתעדכן באתר דואר ישראל.
7
מוסדות ציבור ושירות שאינם באחריות העירייה
בתי מרקחת
כל בתי המרקחת פועלים כרגיל, כולל הסופר פארם בקניון כנען.
כספומטים
פרטיים
בישוב פזורים כספומטים הסמוכים למרכולים השונים.
תחנות דלק
תחנות הדלק כולן עם מספיק מלאי דלק ופועלות כרגיל.
מוסדות ציבור ושירות שאינם באחריות העירייה
בתי תפילה )חילווי(
איסור התקהלות. תפילה של 10 אנשים לכל היותר כאשר המרחק בין אדם לאדם הוא לפחות
2 מטר.
במידה התנאים לא מתקיימים יש להתפלל בבית. ונשמרתם ולנפשותיכם!
אנשי הדת בישוב)שיח'ים(
היערכות לאירועים)חתונות ומסיבות שונות(– ניתן להתקשר למועצה במספר - 04568111-049868106 בימים א-ה בשעות 08 -: 16:00
בימי ששי שבת לעובדי הרשות שבכוננות .
שירותים חיוניים לאזרח
קיימת בעיה קריטית בהתייצבות עובדים ברשות (חיוניים) - לא
בעיה קריטית בביטחון ופיקוח (סדר ציבורי) - לא
מוקד עירוני בתפקוד תקין – כן/חלקית
מרכז הפעלה (נפתח ועובד) לא (מוכן להפעלה)
מתבצעת הע"מ יומית – כן
פינוי אשפה ברחבי הרשות - כן
שירותי שפ"ע ברשות מתפקדים - כן
שירותי הנדסה נותנים מענה לבעיות תשתית ברשות - כן
השמעות אזרחים להנחיות - כן
הרשות ערוכה לעבודה מרחוק עבור מתן שירותים מוניציפאליים לאזרח –
לא. בשלבי היערכות
נתוני מוקד עירוני
המוקד מקבל שיחות שגרתיות.
. נמסר לתושבים שהמועצה פועלת לפי הנחיות משרד הבריאות. כמו
כן אנחנו מרכזים את רשימת העסקים שעושים משלוחים לצורך פרסום.
המוקדנים תודרכו לגבי קבלת פניות שעליהם להפנות לעמותת עזר מציון.
המוקדנים מקבלים עדכונים שוטפים בקבוצת הוטסאפ שמשמשת את המוקד גם
בשגרה.
ב- 19.03.2020 ערוכים לקבלת קריאות התושביםבמוקד העירוני.
היערכות מחלקות ואגפי המועצה
המועצה מתכוננת לעבור למתכונת עבודה מצומצמת החל )לא ידוע עדיין(בהתאם להנחיות משרד הבריאות
ורה"מ
לשכת מנכ"ל ומשאבי אנוש
הועברו הנחיות למנהלים בדבר עובדים שיוצאים לחופשה או ממשיכים לעבוד (בחלוקה לקבוצות).
רווחה
ערוכים לאספקת ארוחות לקשישים ששהו במסגרות. המשך קשר ומתן מענה לאוכלוסיית הרווחה בכפוף לעמידה
בהנחיות משרד הבריאות.
חינוך
למידה מקוונת מרחוק כולל קידום מחשב לכל ילד ומחשב לכל מורה.
ביטחון קהילתי
הפסקת פעילות במגרשים ומעבר לפעילות מקוונת (כולל שיחות לתלמידים). תיגבור המוקד העירוני לפי הצורך.
המוקד העירוני
המשך מענה שוטף לתושבים, ריכוז המתנדבים ע''י רכז המתנדבים לצורך מתן מענה למבודדים.
פיקוח ושיטור
המשך אכיפה ופיקוח שוטף לפי הצורך למען שמירה על סדר ציבורי. מבצעים בדיקות של כללי משרד הבריאות
ברשתות השיווק בפרט.
אגף שפ"ע והגנ''ס.
המשך עבודה שוטפת.
קליטה
יצירת קשר עם האוכלוסיות המבוגרות, ע''י מחלקת הרווחה.
אגף הכספים
המשך פעילות שוטפת, תיבדק אפשרות לדחיית תשלומי ארנונה , תיבחן דחיית תשלומי אגרות, דחיית הליכי אכיפת
גביה.
שירותים חיוניים לאזרח
קיימת בעיה קריטית בהתייצבות עובדים ברשות (חיוניים) - לא
בעיה קריטית בביטחון ופיקוח (סדר ציבורי) - לא
מוקד עירוני בתפקוד תקין - כן
מרכז הפעלה (נפתח ועובד) לא (מוכן להפעלה)
מתבצעת הע"מ יומית – כן
פינוי אשפה ברחבי הרשות - כן
שירותי שפ"ע ברשות מתפקדים - כן
שירותי הנדסה נותנים מענה לבעיות תשתית ברשות - כן
השמעות אזרחים להנחיות - כן
הרשות ערוכה לעבודה מרחוק עבור מתן שירותים מוניציפאליים לאזרח –
לא. בשלבי היערכות מתקדמים
פערים עיקריים
יש צורך בציוד מיגון והגיינה נוסף – בטיפול הקב"ט.
יש צורך ב 100 חליפות מיגון – בטיפול הקב"ט.
הוראות ממשלת ישראל-משרד הבריאות
שליחת הודעות לאנשים שזוהו כמגעים של חולי קורונה
https://https://www. www. gov. gov. ilil/ / he/ he/ departments/ departments/ news/ news/ 18032020 0418032020 04
הערכת מצב יומית
http://http://www. www. mashammasham. . org. org. ilil/ / html html 5 5 web/ web/ 11357 34175 11357 34175 ImageFileImageFile3 3 pdfpdf
הנחיות לשגרה החדשה
https://https://govextragovextra. . gov. gov. ilil/ / ministry of health/ ministry of health/ corona/ corona/ corona viruscorona virus
הוראות ממשלת ישראל-משרד האוצר
חבילת הצעדים של משרד האוצר לשמירה על יציבות המשק
https://https://www. www. gov. gov. ilil/ / he/ he/ departments/ departments/ news/ news/ press_ press_ 16032020 16032020 bb
צעד נוסף בהקלות לעסקים – החשב הכללי הורה על תשלומים מיידים
לכלל העסקים במרץ
https://https://www. www. gov. gov. ilil/ / he/ he/ departments/ departments/ news/ news/ press_ press_ 1603202016032020
הוראות ממשלת ישראל-משרד התחבורה
החל מיום חמישי בשעה 22:00 ועד יום ראשון בשעה 05:00 לא תהיה תחבורה ציבורית כלשהי!
בימי א-ה תהיה תחבורה ציבורית בין השעות 05:00-22:00 .
הנחיות נסיעה באוטובוס
https://https://www. www. gov. gov. ilil/ / he/ he/ departments/ departments/ news/ news/ how_ how_ to_ to_ deal_ deal_ with_ with_ the_ the_ corona_ corona_ epidemicepidemic
הפסקת התשלום במזומן בתחבורה הציבורית
https://https://www. www. gov. gov. ilil/ / he/ he/ departments/ departments/ news/ news/ public_ public_ transportation_ transportation_ coronacorona
דילול בשירות התחבורה הציבורית
https://https://www. www. gov. gov. ilil/ / he/ he/ departments/ departments/ news/ news/ from_ from_ the_ the_ evening_ evening_ dilution_ dilution_ of_ of_ the_ the_ public_ public_ transport_ transport_ serviceservice
הוראות ממשלת ישראל/שלטון מקומי
הנחיות מס' 5 , נכון ל- 16.03.2020 בשעה 11:00 :
http://http://www. www. mashammasham. . org. org. ilil/ / html html 5 5 web/ web/ 11357 34159 11357 34159 ImageFileImageFile3 3 pdfpdf
הנחיות מס' 6 , נכון ל- 16.03.2020 בשעה 20:00 :
http://http://www. www. mashammasham. . org. org. ilil/ / html html 5 5 web/ web/ 11357 34171 11357 34171 ImageFileImageFile3 3 pdfpdf
עדכונים נוספים
הושק פורטל חירום לאומי!!מקום אחד שבו יש מענה של כלל הגורמים (ארגוני חירום ומשרדי ממשלה)
https://https://info. info. oreforef. . org. org. ilil//
הקלות בתשלום המים לאור משבר הקורונה
http://http://www. www. water. water. gov. gov. ilil/ / Hebrew/ Hebrew/ MoreInformationMoreInformation/ / DocLibDocLib/ / mankalmankal17.3.20 17.3.20 pdfpdf
חיות מחמד בצל הקורונה
מארגון הרופאיים הוטרינריים נמסר כי על בסיס הידוע חיות מחמד אינם בקבוצת סיכון ואינן מהוות סיכון .