המועצה המקומית ירכא ומפעל הפיס מזמינים את הסטודנטים לקחת חלק בפעילות התנדבותית תמורת מלגה של 10,000 ₪.

11/09/2019 20:06:05

המועצה המקומית ירכא ומפעל הפיס מזמינים את הסטודנטים לקחת חלק בפעילות התנדבותית תמורת מלגה של 10,000 ₪.
מצורף טופס הבקשה, יש למלא את הטופס ולצרף את האישורים ולהעביר למייל milgot.yarka@gmail.com.