ביקור של משלחת משוויץ בנושא של נוער בסיכון ודרכי הטיפול

03/05/2019 18:17:43

ביקור של משלחת משוויץ בנושא של נוער בסיכון ודרכי הטיפול, בוצעה הצגה של התוכניות של המועצה המקומית בנושא זה.