היום התקיים סיור הוועדה הגיאוגרפית לחלוקת תשלום ארנונה לבסיס תפן למועצות.

01/05/2019 16:49:57

היום התקיים סיור הוועדה הגיאוגרפית לחלוקת תשלום ארנונה לבסיס תפן למועצות.
המועצה המקומית ירכא הגישה בקשה לוועדה הגיאוגרפית להרחבת תחום השיפוט ולכלול את האדמות ההיסטוריות.