שמח לבשר לתושבינו היקרים על אישור בניית ביה"ס תיכון נוסף,
ביה"ס תיכון אחווה מכיל 800 תלמידים ולאחר עבודה הכנה ובדיקה עלה הצורך לביה"ס תיכון נוסף, דרישה זו הועברה למשרד החינוך והוחלט בעקבותיה להכיר בצורך ולאשר את הדרישה, הבינוי וצפי האיכלוס יושלם ב 2019.
החינוך בכפרנו קיבל וימשיך לקבל פוקוס וחשיבות עליונה למען עתיד ילדינו.