עדכון בנושא חלוקת מגרשי בניה בירכא

רצ"ב רשימה של כל ההצעות על פי מס' ת.ז אשר עומדות בכל תנאי המכרז ונמצאות תקינות לעמוד בפני וועדת ההגרלה שתתקיים ב 1/5 לבחירת הזוכים הסופיים במגרשי הבניה.
רצ"ב גם מסמך הבהרות בנושא.
מזל טוב לכל מי שהגיע לשלב הזה ובהצלחה רבה בהגרלה הסופית.