חלק מהפעילות של המועצה בתחום התרבות, ההנדסה והתשתיות.

אירוע השקת וסיום פרויקט עיצוב מרחבי למידה ושיפוץ חדר מורים בבית ספר יסודי אלאלמל, תודה ענקית למנהלת בית הספר גב' שירין גמאל, מנהל מחלקת ההנדסה וכל צוות ההנדסה במחלקה, מנהל מחלקת התרבות במועצה המקומית שמוביל בימים אלה תוכנית ענפה בתחום התרבות בכל בתי הספר והישוב בכלל, תודה ענקית לעובדי מחלקת שפ"ע שמהווים חוד החנית בשיפור השירות לתושב ושוקדים בימים אלה על יישום תוכנית לניקיון המרחב הציבורי, היערכות לעונת הגשמים וטיפול במפגעי הבטיחות בכבישים.

אנו רוצים להודות לכלל עובדי המועצה וכל העוסקים במלאכה ומבטיחים לעשות הכל על מנת לייעל ולשפר את מכלול השירותים לתושבים.

המועצה המקומית - ירכא

N2

N1

N10

N13

N14

N5

N8

N11

N6

N4

N12

N7

N9

N

N3

N15

N16

N17

N18