ושבים יקרים,

המשך עשייה בתחום שיקום כבישים ותשתיות. בימים אלו המועצה נמצאת בשלב היערכות לקראת עונת הגשמים.

המועצה המקומית - ירכא

X

X1

X2

X4

X3