תושבים יקרים,

התחלת עבודות שיקום, ריפוד ואספלט בכבישים כחלק משיפור התשתיות והתאמתן לצורכי הישוב.

המועצה המקומית - ירכא

Z

Z3

Z2

Z8

Z5

Z6

Z6

Z4

Z7

Z1