הודעה לציבור,

שיתוף ציבור בהליכי תכנון סבב שני, מתחם א-12 אזור אלסריסה ודרב אבו סנאן- ספטמבר 2021

המועצה המקומית ירכא ומחלקת ההנדסה מודיעים על שיתוף ציבור בתהליכי תכנון של מתחם א-12, אזור אלסריסרה ודרב אבו סנאן סבב שני ועל כן אנו מזמינים את התושבים ובעלי העניין/חלקות להתדיינות פרטנית בתוכנית המוצעת וזאת במטרה לקדם את הליכי התכנון. תהליך שיתוף הציבור יתבצע במועצה מקומית ירכא באולם הישיבות קומה 4 בין התאריכים 26/09/21-27/09/21 בשעות 15:00-18:00, לפי הפירוט הבא:

• קבוצה 1 ו- 3 ביום ראשון בתאריך 26/09/21.

• קבוצה 2 ו- 4 ביום שני בתאריך 27/09/21.

• לבירורים נא להתקשר למחלקת הנדסה מס' טל 04-9568102.

• מצורפת סקיצה להמחשה.

• חלוקת הקבוצות נעשת לפי מספרי גושים וחלקות בטבלאות המצורפות:

צ

צ1

צ3

צ4

 

צ5

צ6