תושבים יקרים,
להלן עדכון בנושא החלטת ועדת החקירה הגאוגרפית בנוגע לשיוך מוניציפלי של שטח ללא מעמד מוניציפלי (אזור אלקואשין) וחלוקת הכנסות מבסיס תפן.

תחילה, חשוב לציין שהמועצה המקומית ירכא בשנת 2017 היא זו שביקשה וחתרה לדיון בוועדת הגבולות ולא מועצת משגב או גוליס. לאחר שהבקשה של מועצת ירכא אכן אושרה, מינה מנכ"ל משרד הפנים דאז מורדכי כהן בתאריך 26.12.2018 את הוועדה והוענקה לה הסמכות לבחון שני נושאים:
1. שיוך מוניציפלי של שטח חסר מעמד, אזור נחל יצהר, בתווך בין מועצה מקומית ירכא ומועצה אזורית משגב ושטחו 2,188 דונם, אשר חולק לשלושה מתחמים (ראו מפה מצורפת):
מתחם 1: 278 דונם
מתחם 2: 180 דונם
מתחם 3: 1,730 דונם 
2. חלוקת הכנסה מבסיס תפן הנמצא בין המועצות, ירכא, גוליס ומשגב היושב על שטח כ- 900 דונם.
ביום 10.08.2020 המליצה הועדה בפני שר הפנים דאז אריה דרעי על שיוך המתחמים 1 ו- 2 לתחום השיפוט של מועצת ירכא בסה"כ 458 דונם. וביום 16.08.2021 אישרה שרת הפנים איילת שקד בקובץ תקנות צו המועצות המקומיות (חלוקת הכנסות בין המועצה האזורית משגב לבין המועצות המקומיות ג'וליס וירכא) חלוקת הכנסות מבסיס תפן לפי החלוקה הבאה:
המועצה האזורית משגב תקבל 36% מהכנסות הארנונה.
המועצה המקומית ירכא תקבל 35% מהכנסות הארנונה.
המועצה המקומית גוליס תקבל 29% מהכנסות הארנונה. 
תושבים יקרים, המועצה המקומית ירכא והעומד בראשה אינם מקבלים את ההחלטה ורואים בה כהחלטה לא הוגנת ואין בה צדק חלוקתי הן בשיוך מתחם מס' 3 למועצת משגב והן בהרכב חלוקת ההכנסות מבסיס תפן, ועל כן בכוונת המועצה המקומית ירכא והעומד בראשה לפעול לתיקון ההחלטה ומיצוי כל ההליכים ובין היתר האופציה להגיש עתירה וזאת בכדי להבטיח את זכויות תושבי ירכא. 

בברכה,
והיב חביש
ראש המועצה

2.jpe