איחול ברכה לרגל חג הקורבן

מיו"ר הוועדה הקרואה ירכא - מר אלי רגב