ראשי | ספורט

ספורט

מבנה ארגוני מחלקת ספורט:
 
רכז הספורט : תופיק שחאדה
 • העמותה לקידום הספורט בירכא
 • מועדונים בית ספריים
  תפקיד מחלקת הספורט :
 1. מפעילה ומסייעת לקבוצות השגיות ותחרותיים בענפים שונים .
 2. מעשרה את פעילות הספורט בבתי ספר בשיתוף משרד החינוך .
 3. מפעילה חוגים עממים במרכזי הספורט .
 4. מפעילה ליגה מקומית כדורגל .
 5. בנוסף לקיים אירועים שונים לחיזוק המודעות לספורט בקרב כלל התושבים ומקדמת תשתיות .
פעילות הספורט בירכא מגוונת וכוללת :
 1. ספורט עממי – חוגים במרכזי ספורט , בשלוחות , ליגות אזוריות ובאירועים .
 2. ספורט תחרותי הישגי – בית ספר לכדורגל בית ספר לכדורסל .
 3. חינוך גופני בתי ספר – מועדון בית ספר אתלטיקה קלה אליפויות וטורנירים בתי ספר יסודיים .
בנוסף עוסקת מחלקת הספורט בנושא המתקנים / בדיקת מתקני הספורט , אחזקת מתקני הספורט של המועצה – ובקשות לקרן מתקנים בסיוע ולשדרוג ובניית מתקני ספורט חדשים .
הטבלה הבאה מפרטת את פעילויות
 
חזון מטרות ויעדים
מחלקת הספורט במועצה מציבה רף גבוה של מטרות ויעדים כדי להביא את הספורט למרכז העניינים וכדי להעמיד תשתית לאלופים .

חזון:
הגדלת מס' התושבים בירכא המשתתפים בפעילויות הספורט כחלק מתרבות הפנאי .

מטרות :
 1. יצירת אפשריות לפעילות ספורטיבית הישגית ועממית והרחבת מעגל המשתתפים בפעילויות וכל שכבות הגיל .
 2. שימת דגש על פעילויות ספורטיבית בשעות הפנאי כגורם מלכד – מאחד ומחזק את הקשר בין התושבים .
 3. הטעמת מיומנות לעיסוק הספורט כדרך לחיים לאורך הזמן.
יעדים :
 1. לתכנן ולפתח מתקני ספורט איכותיים לטווח קצר – בינוני וארוך – תוך הקצאת שטחים באזורים הולמים .
 2. לאפשר תכנון כספי , ותקצוב מערך פעילויות הספורט בתחומים שונים וברמות שונות – במסגרת תוכנית רב שנתית .
 3. לעודד אוכלוסיות חדשות וגילאים חדשים לעסוק בספורט .
 4. להביא לשיתוף פעולה פנים – אגפים במועצה לקידום נושא הספורט .
 5. לפעול להגדלת אפשריות הבחירה של ענפים קבוצתיים וספורט אישי .
 6. להגדיל את שיעורי הנשים המשתתפות בפעילות ספורטיבית .
 7. לאתר ספורטאים מצטיינים ולתת מענה לקישוריהם ברמה מקצועית גבוה .
 8. לאפשר לאלו שמעוניינים ושמסוגלים לעסוק בספורט תחרותי את מיטב התנאים בהצטיינות .
 9. לאחד ולתאם בין בתי הספר .
 הטבלה הבאה מפרטת את הפעילויות המתקימות 2017/2018 :

1.קבוצת כדורגל
2.מחלקת נוער כדורגל
3.בית ספר לכדורגל
4.קבוצת כדורסל
5.מחלקת נוער כדורסל
6.בית ספר כדורסל
7.מועדון אופניים
8.חוג קיק בוקסינג
9.חוג קרב מגע
10.אתלטיקה שתי קבוצות נשים ובנים
11.טניס שדה
12.טניס שולחן
13.מועדון בית ספרי – אתלטיקה קלה
14.חוג גלגליות החלקה
15.משיכת חבל נוער
16.התעמלות קרקע
17.כדור רשת נשים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מנהלת המחלקה : תופיק שחאדה