ראשי | מחלקות המועצה | מנהלת עסקים ואיזור תעשייה

מנהלת עסקים ואיזור תעשייה

לאחר מאמצים אינטנסיביים של המועצה המקומית במשך שנים, נחתם הסכם סופי עם משרד הכלכלה לפיו המימון והתמיכה בהקמת מנהנלת מטעם המשרד, אשר דואג ומספק את ענייני אזור התעשייה והמסחר.
ופועל להרחבתו ולהקמת אזור חדש.
תפקידו המרכזי של המנהלת הוא לרתום את היכולות הנדרשות ובהשתתפות פעילה של אנשי עסקים בשיפור התשתית והשירותים בשטחי התעשייה והמסחר, במטרה למשוך מבקרים נוספים.