ראשי | מחלקות המועצה | מחלקת כוח אדם

מחלקת כוח אדם

מחלקת כוח האדם ועובדי המועצה מהמחלקות החשבות ביותר במועצה
והיא מרכיב בסיסי של המועצה
המחלקה ממלאת תפקיד מקצועי ומשמעותי, ועוסק בהכנת מכרזים הנדרשים להעסקת סגל העובדים בהתאם להמלצות המשרדים הרלוונטיים, ובמיוחד משרד הפנים.
נעשים מאמצים אינטנסיביים כדי למצוא פתרונות מספקים לבעיותיהם של העובדים ושל אנשי המינהל