ראשי | מחלקות המועצה | מחלקת ביטחון

מחלקת ביטחון

פעולות המחלקה לחירום וביטחון, נועדו להעניק סיוע לגורמי החירום וההצלה (משטרה, מד"א, כב"א, וצה"ל) המחלקה פועלת באמצעים העומדים לרשותה כדי להגביר את הביטחון בקרב תושבי הכפר.
נושאים בהם מטפלת המחלקה:
- אבטחת מוסדות החינוך בישוב והכנת בתי הספר והגנים לשעת חירום.
- היערכות לשעת חירום, הכנה ושימור התשתיות הנדרשות לטיפול בכלל אוכלוסיית הכפר בשעת חירום, צמוד למערך מל"ח ( משק לשעת חירום ) ופיקוד העורף ( התגוננות אזרחית ) וריכוז והפעלת מערך החירום הרשותי בעת אירוע חירום וברגיעה , ותחזוקת המקלטים , ושמירה על כשירות מחסן מל"ח וציוד החירום שמאוחסן בו.
- סיוע למשרד הבט"פ בהתקנת מרכיבי ביטחון (מצלמות) בישוב.
- סיוע וארגון אבטחת אירועים בתחומי הישוב.
- השתלבות במערך החירום האזורי , וייצוג צורכי הרשות .
- סיוע וניהול פרויקטים במערך החירום הקהילתי.
- ניהול מערך התקשורת בחירום ובשגרה.
- ניהול תקציב הג"א מקומי וארצי לפי צורכי הרשות.