ראשי | מחלקות המועצה | מחלקת הרכש

מחלקת הרכש

מחלקת הרכש אחראית על כל נושא רכישת ציוד וריהוט במועצה.
וכל פרויקט במחלקות עובר דרך מחלקת הרכש
המחלקה מפיקה הזמנות רכש לפי נהלי המועצה, ולפי דרישה פנימית של המחלקות והיא אחראית על כל הרכוש במועצה.