ראשי | מחלקות המועצה | מחלקת הבריאות ואיכות הסביבה

מחלקת הבריאות ואיכות הסביבה

המחלקה מטפלת בפינוי האשפה הביתית והעסקית בישוב דרך קבלן חיצוני.
במחלקה יש ארבעה עובדי טיאוט ידני שמנקים את המדרכות והכבישים שלא יכולים להגיע אליהם ע"י מכונת הטיאוט.
המחלקה מספקת חיסון לכלבים בישוב ע"י ווטרינר המועצה (ד"ר נעים כריים טלפון 0545702042)
אחריות המחלקה לטפל בשחיטה בישוב ע"י ווטרינר המועצה ומשרד החקלאות
אחריות המועצה לטפל בכלבים המשוטטים בישוב
המחלקה רכשה מכונת טיאוט חדשה ע"מ לתת שירות יעיל ולשמור על כבישים ניקיים בישוב
המחלקה עוקבת אחר בדיקות המים ואיכותם הנעשים ע"י דוגם מים מוסמך שעובד בתאגיד המים.
המחלקה מטפלת ומטפחת הגינון  והשיפוצים בישוב.
המחלקה עושה הכול על מנת לשמור על חזות הכפה נקייה וירוקה.
במחלקה נמצה 2 פקחים שמסיירים בכבישים החקלאיים על מנת למנות השלכת פסולת.
המחלקה עומדת לרכוש מיני מחפרון עם מטיאוט לניקוי מדרכות ומקומות צרים בישוב
המחלקה עומדת לרכוש רכב פיקוח לסיורים בכבישים החקלאיים בישוב ע"י פקח איכות סיסבה מוסמך מטעם המועצה בכדי לשמור על סביבה נקייה.
קידום פתרונות מחזור ע"י הצבת קרטניות ומחזוריות בישוב.