ראשי | מחלקות המועצה | מחלקת ההנדסה

מחלקת ההנדסה

פעילות המחלקה:
 • אישור היתרי בנייה.
 • בדיקת תכנון לבנייה באזור המבוקש.
 • הפסקת ועצירת בנייה לא חוקית במיוחד אם היא חודרת לתוך כבישים ושטחי ציבור.
 • הרחבת תכנית המתאר.
 • הפשרת שטחים לבנייה.
 • תכנון וביצוע כבישים עוקפים, ראשיים, שכונתיים ועורקיים.
 • אחזקת מערכות ניקוז.
 • אחזקת תשתיות.
 • הכשרת כבישים ותחנות המתנה לתחבורה ציבורית.
 • הכשרת חניות בתוך הכפר.

פרויקטים בביצוע:

הכשרת קרקעות:
 • המועצה המקומית היום מרחיבה כ 3000 דונם כתוספת לשטחי מגורים לפתרון בעיית מצוקת הדיור והסדרת בנייה לא חוקית שקיימת היום, שהיא מעל 500 בתים.
 • תכנון קרקעות מדינה לזוגות צעירים שאין להם מתאר לרבות שכונת רבין 1200 יחידות דיור, היום משווקת מעל 280 יחידות דיור, בשכונה המערבית לכפר.
תשתיות:
 • עוקף דרומי צומת יציאת מרכז המזון עד כביש תפן.
 • כביש 30, סריסה,כביש 5, כביש 6, כביש תפן, כביש כניסה ראשית וכביש קדמאני.
 • דרכים חקלאיות: דרך טלעת טיארה, דרך איזור ק'בלאת, דרך אבו טארוח, דרך אלעין.
אחזקות:
 • השלמת ניקוז נחל אוהב (תלת שיך מבדא).
 • השלמת מובל איזור תעשייה אבו סנאן.
 • הסדרת מובל נחל אסף.
 • השלמת קו ניקוז כביש תפן עד להתחברות לכביש העוקף בצומת כביש 6.
 
מבני ציבור:
המחלקה מתכננת, מבצעת ונותנת מענה רב תחומי לכל צרכי הציבור ולרווחתם.
 • הושלם בית ספר יסודי אלחדיק'ה ב.
 • בית ספר יסודי שישש חדש (בתכנון).
 • פיצול תיכון ובניית תיכון חדש.
 • בניית מרכז פסג"ה חדש.
 • בניית אשכולות גנים.
 • השלמת בניין רב תכלתי (רווחה).
 • בניית קריית ספורט שכוללת מסלול אתלטיקה ובניית 4 מגרשי תניס
 • השלמת אולם ספורט סריסה.
 • בניית קריית חינוך.
 • מעון יום.
 • מרכז לגיל הרך.
 • מועדונית טיפולית.
 • תכנון וביצוע היכל תרבות ואודיטוריום 600 מושב שכולל יד לבנים
 • מועדון נוער מתחת לבית ספר נהדה.
 • השלמת בניית בית קברות חדש אזרחי וצבאי.
עובדי המחלקה:
 • מהנדס פואד אבו ריש - מנהל המחלקה.
 • נג'יב מעדי  - מנהל מחלקת תשיות ופרויקטים.
 • רימא זיאן - בודקת תוכניות.
 • ספאא אבו חמדה - מזכירות.