גיוס מזכירי קלפי:

1. קול קורא לגיוס מזכירי קלפי

2. טופס למילוי - גיוס מזכירי קלפי

לפרטים נוספים: פארס חביש: 050-5688041.