תקציב מועצה מקומית ירכא לשנת 2023, עבר ואושר במליאת המועצה.


תקציב מועצה מקומית ירכא לשנת 2023, עבר ואושר במליאת המועצה.

התקציב השנתי יעמוד על סך 118,637 מלש"ח והוא התקציב הגדול ביותר בשנים האחרונות.

זוהי בשורה גדולה וחשובה לתושבים. בתוכנית נתמקד במספר נושאים מעבר לפיתוח ולהשקעות הרבות שביצענו, מבצעים ונבצע השנה:

•תקציב החינוך עלה ביחס לשנה שעברה ויעמוד על 44,645 מלש"ח, מעל ל-8 מלש"ח תוספת ביחס לשנה שעברה.

•תקציב הרווחה גדל ויעמוד על 16,669 מלש"ח, תוספת של כמיליון ₪ לעומת השנה שעברה.

•תקציב השירות לתושב אף הוא גדל באופן משמעותי ויעמוד על 44,313 מלש"ח, תוספת של כ-4 מלש"ח ביחס לשנת 2022.

•גם בתחום הביטחון האישי התקציבים עלו באופן משמעותי! בשנת 2022 התקציב עמד על חצי מיליון ₪ ועלה ל-1.65 מלש"ח בשנת 2023, תקציב שיתבטא במספר פרויקטים משמעותיים.

•בתקציב התב"ר(תקציב בלתי רגיל) נמשיך גם השנה להביא תקציבים משמעותיים ליישוב, תקציביים שבאו ובאים לידיי ביטוי בפרויקטים משמעותיים בתחומי ההנדסה, תשתיות ועוד..

ראש המועצה והיב חביש: היישוב שלנו עבר בשנים האחרונות טלטלה גדולה עקב פגיעה של רצף שלטוני שפגע משמעותית בתפקוד המועצה, בין היתר בפרויקטים, בקבלת הרשאות שלא טופלו, תקציבים שחזרו למשרדים הממשלתיים ותוכניות מתאר שלא קודמו. עם חזרתי לתפקיד הצלחנו בכוחות משולבים וביחד עם שינויים משמעותיים במגוון תחומי הליבה ביישוב לייצב את המועצה. בשנת 2022 נגענו כמעט בכל תחום אפשרי ומינפנו את העשייה תוך הבאת תקציבים משמעותיים ממשרדי ממשלה למען ביצוע פרויקטים מחוללי שינוי, תוך שינויים ארגוניים נרחבים וכך אנו נמשיך למענכם בשנת 2023.

מנכ"ל המועצה אנואר סלאמה: בשנת 2022 ,המועצה החליטה ליזום ולבצע רפורמה רחבה בכלל התחומים, רפורמה זו כוללת רה ארגון כולל במועצה, הכנת תוכנית עבודה צמודת תקציב, נהלי עבודה, תהליכי בקרה, דיגיטציה ומחשוב, לצד גיוס משאבים ממשרדי הממשלה, כל זאת על מנת לשפר את השירות לתושבים ולהפוך את ירכא ליישוב שטוב לחיות בו, כך נמשיך על פי המטרות ויעדים אותם הצבנו בתוכנית העבודה והתקציב לשנת 2023.