מועדונית חדשה נפתחה ביישוב


בתאריך 22/11/2022 נחנכה מועדונית חדשה בג'ורן אלסרסור לאחר שמנכ"ל המועצה אנואר סלאמה התכבד לגזור את הסרט. במועדונית יפעלו: מועדונית למתבגרים, בית חם לנערים, בית חם לנערות, מעגל בנים ומעגל צעירות. כל המענים החשובים הינם עבור האוכלוסייה הצעירה. באירוע המכובד עוד נכחו: מנהלת הרווחה – אמריקה סאלח, מחלקת הנדסה, מנהל שפ"ע, נציגי ועובדי הרווחה, מנהלי וחניכי המועדונית. בהצלחה.