מתבצעות מדידות לשני פרויקטים לשיפור ושדרוג תשתיות התחבורה ביישוב


תושבים יקרים, ברצוננו לעדכן כי בהמשך לתוכנית העבודה של המועצה וכחלק מתוכנית רחבה לשיפור פני היישוב, בימים אלה מתבצעות מדידות לשני פרויקטים לשיפור ושדרוג תשתיות התחבורה ביישוב. פרויקט ראשון מכיכר בית ספר מדעים עד כיכר המזרקה ופרויקט שני מכיכר המזרקה עד צומת בית המנוח חסיין דאהש מועדי. הפרויקט יכלול עבודות אספלט בכבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, הסדרי תנועה, גינון ועבודות ניקוז.