1. ד"ר יוסי בנישתי.

2. מר ליאור שחר.

3. גב' נירית מיכאלי.

4. גב' דליה סיני.

5. מר עידו מירז.

6. מר אלי אגב.