תושבים יקרים,

בימים אלו המועצה נמצאת בתנופת פיתוח ועשייה משמעותית בהתאם לחזון, בשיתוף הגורמים המקצועיים במועצה ובשיתוף תושבים. כל זאת למען שיפור השירות הניתן לכם ולמען איכות חיינו.

אין לי ספק כי ביחד נוכל להמשיך ולטפח את היישוב ולהגביר אף יותר את שביעות רצונכם מהחיים בו.

בתקופה האחרונה היישוב עבר טלטלה ולרשות יש תפקיד משמעותי בהחזרת החיים למסלולם התקין על מנת לחזור ליישוב שטוב לחיות בו.

עם כניסתי לתפקיד, הגדרתי יעדי על במטרה להחזיר את אימונכם ובהתאם ליעדים אלה אנו פועלים במישור הארגוני ובמישור התפעולי והכל על מנת לשפר את רמת השירות ורמת החיים ביישוב.

חיי היום-יום של כולנו מושפעים באופן ישיר מהתנהלות הרשות המקומית, מדיניותה ותפקודה השוטף. נדמה, כי אין תחום בחיינו אשר העשייה המוניציפלית לא עוסקת בו, החל מתכנון המרחב הקובע כיצד ייראו הבתים, הרחובות והשכונות שלנו, דרך שירותי התחזוקה, הניקיון, הגינון, הפיקוח והאכיפה, המעצבים את סביבת חיינו וכלה בהשקעה תקציבית משמעותית המשפיעה על חינוך ילדינו, חיי התרבות, הפנאי והקהילה של כולנו.

אני מבטיח במשמרת שלי להמשיך ולשרת אתכם נאמנה, ליישם מדיניות שתכליתה חיזוק היישוב, המשך פיתוחו ושגשוגו, אספקת איכות חיים גבוהה, קידום ותמיכה במערכת החינוך לצד חיי תרבות וקהילה תוססים. כל זאת אעשה במטרה להמשיך ולבסס את היישוב כמקום שטוב לחיות בו, מקום שתושביו מרגישים שייכים אליו וגאים להיות חלק ממנו.

 

עו"ד אנואר סלאמה

מנכ"ל    מ.מ   ירכא