מחלקת משאבי אנוש 

משאבי אנוש:

ניהול של המשאב האנושי ושל תהליכים ארגוניים ברשות.

תחומי אחריות:

  • ניהול תהליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים לרשות.

  • ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות.

  • ניהול תקני משאבי האנוש ברשות.

  • פיתוח של ההון האנושי ושל תהליכים ארגוניים ברשות.

  • ניהול תחום רווחת העובדים בארגון.

  • טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות.

  • ניהול יחסי העבודה ברשות.