אגף חירום וביטחון - פעילות חודש אפריל 4/24

האגף עוסק באופן שוטף בהכנת מטה החירום לקראת אירועים חריגים , אנו חיים במדינה ככלל במצב חירום שמחייב את הרשות להיות מוכנה על מנת לשמור על רציפות תפקודית למען מתן כל השירותים הנדרשים בחירום כמו בשגרה.

פיקוד העורף (פקע"ר) כינס ישיבה עם ראשי הרשויות החדשים בעירית עכו - דיון במצב החירום הקיים , במפגש זה השתתף מנהל אגף החירום והביטחון מר' סיף מועדי.

הרשות כינסה ישיבה עם נציגי חברת החשמל ונציגים רלוונטיים מטעמי הרשות כולל קב"ט לדיון בנושא החירום ובמצב שהיישוב והאזור נקלע למשבר חשמל .

בנוסף אגף הביטחון יזם לישיבה עם נציג פיקוד העורף (יקל"ר הרשות) מר' סמואל משלב על מנת להביט מקרוב על ההכנות של הרשות והפערים .

עקב מצב חירום בכל המדינה בתאריך 13/04/2024 יום שבת - התקיימה ישיבת חירום דחופה ועדת מל"ח מקומית על מנת לעמוד מקרוב מול המצב הקיים של הרשות בזמנים אלו ובדיקת רמת המוכנות של הרשות .

בין פעולות ההכנה שהאגף מבצע קיימים גם נושאים של סגירת פערים באמצעים חשובים כגון - קבלת מכשיר טלפון לוויני לשימוש בטח החירום בעת משברי תקשורת.

מהנושאים החשובים בחירום נמצאים מתקני הקליטה שמיועדים לקליטה 4% מכלל האוכלוסייה אם יהיה צורך לכך , לכן נערך בחודש אפריל דיון בנושא על מנת להגביר מודעות ולהכין את האמצעים כולל כוח אדם דרוש לנושא.

נושאים חשובים אחרים שהאגף מטפל או מלווה לצורך קידום השירות לתושב ובינם כינוס ישיבה עם מתכנן הנגשות המהנדס חסון מרזוק לצורך הנגשת תחנות ההסעה ובחינת המסלולים מחדש ביישוב .

פעילויות הפנאי בישוב מחייבות תיאום מול משטרת ישראל , לכן נערכה ישיבה עם נציג המשטרה בהשתתפות הקב"ט ומנהל חינוך בלתי פורמלי ואאיל חאג - למען קידום ואישור תוכניות הפעיליות בעונת האביב .

בכבוד רב , אגף החירום והביטחון , 

קב"ט המועצה מר' סיף מועדי .

----------------------------------

טלפונים חשובים לשעת חירום:

  • 100 - משטרת ישראל
  • 101 - מד"א מגן דוד אדום
  • 102 - כבאות והצלה
  • 103 - חברת חשמל
  • 104 - פיקוד העורף
  • 110 - מוקד המידע של משטרת ישראל