הנחיות לאירוע חדירת מחבלים ליישוב

באירוע חדירת מחבלים ליישוב תישמע אזעקה עם כריזה "חדירת מחבלים".

בעת קבלת התרעה על חשש לחדירת מחבלים, היכנסו מיד למבנה, סגרו ונעלו את הדלתות והחלונות וכבו את האורות, בהתאם להנחיות הבאות:

במבנה

 •  סגרו ונעלו את הדלתות והחלונות, וכבו את האורות.
 • אין לצאת מהמבנה עד לקבלת הודעה על סיום האירוע.
 • יש להישמע לעדכוני המועצה והצוות היישובי.

בחוץ

 •  היכנסו מיד למבנה, סגרו ונעלו את הדלתות והחלונות, וכבו את האורות.
 • אין לצאת מהמבנה עד לקבלת הודעה על סיום האירוע. התנועה באזור אסורה.

ברכב

 • עצרו את הרכב והיכנסו מיד למבנה, סגרו ונעלו את הדלתות והחלונות, וכבו את האורות.
 • אין לצאת מהמבנה עד לקבלת הודעה על סיום האירוע.
 • התנועה באזור אסורה.

שימו לב

 • יש לפנות טלפונים לשיחות נכנסות.
 • יש להיצמד לנשק אישי.
 • יש להעביר מידע חיוני למוקד ביטחוני 1208.

המענה לאירוע מקיף ורחב, וכולל אימון כיתת כוננות, הערכות הרבש"ץ וצוות החירום היישובי. גם תפקידו של התושב שלא אמור לקחת חלק מקצועי במענה למצב חירום שכזה - חשוב מאין כמותו.
הענות להוראות והערכות נכונה - חשובים ביותר לצורך מענה הולם בעת התרחשות.את במטרה לאפשר לתושבים לדעת מה האיום העומד בפניהם וכיצד לפעול בהתאם.