אגף החירום והביטחון ברשות המקומית ירכא פועל בשיתוף פעולה עם גופי החירום וההצלה, כגון, משטרת ישראל, פקע''ר, רשות הכיבוי וההצלה, מגן דוד אדום וחברת החשמל ובכל האמצעים המורשים על מנת לשמור על ביטחון התושבים וחיזוק החוסן הלאומי בקרב התושבים.

אגף החירום והביטחון דואג לביטחון ובטיחות אוכלוסיית בתי הספר והגנים בישוב בעזרת מחלקת המוס''ח אשר עומד בראשה קב''ט מוסדות החינוך ומלווה את מוסדות החינוך בכל הקשור בחירום בטחון ובטיחות אוכלוסיית המוסדות הנ''ל.

בין הפעולות העיקריות שהאגף מבצע:

  1. הכנת מוסדות החינוך בישוב לשעת חירום, וזאת ע''י שמירה על מערכות המיגון והביטחון במוסדות, ותרגול אוכלוסיית המוסדות בעת משברים וחירום, כמו כן שמירה על בטיחות האוכלוסייה הנ''ל עלך ידי הכנת תכניות בטיחות שנתיות שכוללות אחזקת מתקנים וכלים ועוד.
  2. הכנת מערך החירום הרשות ומטה החירום כגוף העובר משגרה לחירום בעתות משברים וחירום, וזאת על ידי תרגול מטה החירום הרשותי, עריכת תרגילים, הכנת כוח אדם בשעת חירום ועוד, על מנת לשמור על רציפות תפקודית בשעות חירום ומשברים והמשך מתן שירותים כללים לתושבים.
  3. שמירה על קשר ישיר עם המשרד לבט''פ שמסייע לישוב ברשות אזורי הישוב במצלמות מעגל סגור, למען השמירה על הסדר הטוב וליווי אירועים שוני בתחום הישוב, וסיוע למשטרת ישראל בפעולותיה.
  4. טיפול באירועי הביטחון השוטף למען השמירה על שלום הציבור.
  5. שמירה על תשתיות החירום והביטחון, ומרכיבי הביטחון למיניהם, למען כשירותם בעת צורך כגון מקלטים ( תכנית תמי''ר) ומערכות מיגון וציוד חירום שונה, וזאת תוך כדי קשר וליווי הרשויות הייעודיות כגון אגף החירום והביטחון במשרד הפנים, אשר מלווה את הרשות בשיתוף פקע''ר בנושא הכנות לחירום ורכש ועוד.
  6. ניצול תקציב הג''א מקומי וארצי לטובת מרכיבי הביטחון ומערכות המיגון ושמירה על הרציפות התפקודית.   
סייף מועדי
ממונה חירום וביטחון
0503779400