חנייה - מחלקת אכיפה

 

מהו דוח חנייה?

הסדרי חנייה ואכיפתם בכפר ירכא מוגדרים בחוק עזר לירכא . המקור החוקי לרישום דוח חנייה (הודעת תשלום הקנס) הינו סעיף 228 (א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982. 

לעיון בנוסח חוק עזר מועצה מקומית ירכא - הקליקו כאן.

בדוח חנייה מפורט תיאור העובדות המהוות את עבירת החנייה (מספר רכב, תאריך, ומקום ביצוע העבירה), סעיף העבירה וכן שיעור הקנס ומועד אחרון לתשלום הדו"ח.

יובהר כי בהתאם להוראות החוק אי תשלום הדוח במועדים הקבועים בחוק יגרור לפעולות אכיפה מתקדמות לרבות עיקולים- הימנעו מכך ושלמו חובכם במועד.

תשלום דוח חנייה

ניתן לשלם דוח חנייה באופנים הבאים:

  • תשלום בבנק הדואר, עם השובר שצורף לדוח.

 

ערעור על דוח חנייה

ערעור בגין דוח ברירת משפט ניתן להגיש בתוך 30 ימים מקבלת הודעת התשלום. בהתאם להוראות החוק יש להגיש ערעור בכתב בצרוף ראיות התומכות בבקשה. 

ניתן להגיש ערעור באופנים הבאים:

 

בקשה להשפט על דוח חנייה

בקשה להישפט בגין דוח ברירת משפט ניתן להגיש בתוך 90 ימים מקבלת הודעת התשלום. בהתאם להוראות החוק את הבקשה יש להגיש בכתב.

ניתן להגיש בקשה להישפט באופנים הבאים:

  • שליחה למייל: [email protected]
  • שליחת דואר רשום , לכתובת: מועצה מקומית ירכא, ת.ד 1, ירכא  - עבור מחלקת אכיפה.

 

בקשה להסבת דוח חנייה

בקשה להסבת הדוח- המוגשת במקרים בהם הבעלים של הרכב לא ביצע את העבירה ונוהג אחר ברכב ביצע את העבירה, ניתן להגיש בתוך 90 ימים מקבלת הודעת התשלום. את הבקשה להסבה יש להגיש בכתב בצירוף המסמכים המקוריים הבאים: 

  • תצהיר של הנוהג ברכב כי הוא זה שנהג ברכב בעת רישום הדוח, מאומת כדין על ידי עו"ד
  • צילום רשיון נהיגה. 

ניתן להגיש בקשות להסבה למייל: [email protected]

או ע"י שליחת דואר רשום , לכתובת: מועצה מקומית ירכא, ת.ד 1, ירכא  - עבור מחלקת אכיפה.

 

מדיניות אכיפה:

מדיניות אכיפה למועצה המקומית ירכא

 

דרכי התקשרות:

מייל ייעודי להשגות ולערעורים:   [email protected]

טלפון: 04-6807850

מענה טלפוני בימים א', ב', ג', ה' - בין השעות 9:00-12:00.

קבלת קהל : יום ד' בין השעות 9:00-13:00.

 

בברכה,

מחלקת האכיפה