תיאור התפקיד : סיוע לראש הרשות  הרשות ולגורמי המקצוע במיצוי והרחבת הפוטנציאל הכלכלי של הרשות וחיזוק יכולותיה למיצוי משאבים, הגדלת הכנסות, וניהול אפקטיבי ויעיל של ההוצאות לצד קידום מהלכים לפיתוח מנועי צמיחה של הרשות.

תחומי אחריות : קידום וייעול פעילות הרשות המקומית בתחום הפיתוח הכלכלי ומיצוי משאבים.

1. מיפוי משאבים, נכסים, צרכים ומאפיינים יישוביים ואזוריים.

2. סיוע לגורמי המקצוע במיצוי תקציבי מדינה לרבות תקציבים הנובעים מהחלטות ממשלה ובתהליך יישומן.

3. איתור מקורות תקציביים נוספים וסיוע במימושם.

4. שילוב הרשות המקומית בתוכניות ממשלתיות ייעודיות וסיוע ביישומן סיוע ביצירת שיתופי פעולה בתוך הרשות ועם גורמים חיצוניים לצורך מימוש משאבים ופיתוח מנועי צמיחה.

5. מעקב ובקרה אחר יישום תוכניות העבודה לפיתוח כלכלי על ידי כלל הגורמים המקצועיים ברשות.

גיבוש תפיסת הפיתוח הכלכלי ברשות וייזום תוכניות לפיתוח מנועי צמיחה מקומיים ואזוריים

1. סיוע בגיבוש חזון הרשות המקומית לפיתוח כלכלי.

2. גיבוש תכנית עבודה רב שנתית לפיתוח כלכלי בשיתוף גורמי המקצוע ברשות.

3. יצירת ממשקי עבודה מקצועיים ברמה המקומית, האזורית או הלאומית להגדלת פוטנציאל הפיתוח הכלכלי לרבות עם משרדי הממשלה, רשויות שכנות והקהילה העסקית המקומית ככל הנדרש. 

4. ייזום ויצירת שיתופי פעולה אזוריים במטרה לקדם תוכניות אזוריות לפיתוח כלכלי תוך מינוף היתרונות לגודל, איגום משאבים ומימוש הפוטנציאל הכלכלי במרחב הרשות.

5. קידום תוכניות עבודה לחיזוק הכלכלה המקומית והצבת תחום העסקים המקומיים במרכז סדר היום הרשותי.

6. הנגשת הידע והמידע הרשותי והמקצועי והפיכתו לבר יישום לבעלי העסקים והתפקידים השונים.

7. הנגשת כלים ממשלתיים ורשתיים לעידוד המגזר העסקי וחיזוק הקשרים עם משרדי הממשלה הרלוונטיים.

8. ייזום ופיתוח כלי סיוע ותוכניות לעידוד יזמות וחיזוק עסקים קיימים בשיתוף גורמי המקצוע הרלוונטיים.

 

מנהל פיתוח כלכלי ומיצוי תקציבים - סמי אבוריש

טל : 04-6072288

מייל: [email protected]