יחידת תיאום ובקרה, פניות  הציבור ומוקד עירוני:

1. ממונה על פניות הציבור בנושא הנדסה ושפ"ע .

2. מנתב פניות הציבור למחלקות הרלוונטיות לטיפול בפנייה .

3. עוקב אחרי טיפול בפניות ומתן שירות לתושב .

4. יו"ר פורום תפעול ( הנדסה – שפ"ע ) ברשות המקומית .

5. ממונה על תיק איכות הסביבה , חופש מידע לציבור , בטחון וחירום .

 

מנהל היחידה - סלים אבו ג'נב

טלפון: 04-9568128 

מייל: [email protected]