בטחון מוסדות חינוך ברשות המקומית ירכא פועל בשגרה ובחירום על מנת להבטיח את תפקוד מוסדות החינוך בישוב באופן תקין ככל שניתן בכל אחד ממצבי החירום השונים העלולים להתרחש בישוב.

המערך עוסק באבטחת שלומם ובטיחותם של התלמידים והמורים.

תכנון אבטחת מוסדות חינוך הינו בכפוף להוראות המשרד לביטחון פנים באמצעות משטרת ישראל (מתוקף החלטת הממשלה משנת 1995) נוהלי רשות מקומית ירכא וחוזרי מנכ''ל משרד החינוך.

תכנון האבטחה:

א.    הדרכה בתחום הבטחון.

ב.     כנסים מקצועיים.

ג.      ביצוע תרגילים.

ד.     סיוע למנהלים ולגננות בניהול מערך הבטיחות והבטחון במוסד החינוכי.

ה.    ביקורת ובדיקת טיולים ופעילות חוץ.

ו.       ביקורות יזומות בגנים.

ז.      תדרוך משלחות לחו''ל.

פעילות להכנת מוסדות חינוך לחירום:

א.    הדרכה והכשרה לרכזי בטחון ומנהלים, גננות בתחומי עזרה ראשונה, כיבוי אש, חומרים מסוכנים.

ב.     ייזום וקיום מגוון רחב של תרגילים מרמת הפרט ועד לרמת תרגילים משולבים עם גורמי חירום והצלה.

ג.      ייזום וביצוע מערך ביקורות במוסדות חינוך לצורך בדיקת המוכנות כולל סיוע באיתור מפגעים וסיכונים ביטחוניים.

יצירת קשר רמי ביבאר    טלפון:  04-6807848   מייל: [email protected]